African Touchs produkter kommer från över 50 olika företag och organisationer. De flesta ligger i södra Afrika men några ligger i östra och västra Afrika. Det är allt från mindre verksamheter med omkring 30-40 anställda, till enmansföretag eller små hemmaproduktioner.
Producenternas tillverkningsmetoder varierar, både nya och äldre förekommer. Mycket har sitt ursprung ur gamla afrikanska hantverkstraditioner och görs ofta på samma sätt.

Vi besöker våra producenter en till två gånger om året när vi reser till Afrika för att köpa in varor, det är de som skapar vår butik och vårt koncept.

Genom handel har vi med tiden utvecklat goda vänskapsrelationer med våra leverantörer. Under åren har förtroende och kraft vuxit fram från båda sidor, vilket har resulterat i fortsatt utveckling av design och kvalitet av afrikanskt hantverk.

log

PRODUCENTER